ОМД: Список 40 Под 40 на Македонската Дијаспора

Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД) со гордост ги соопшти финалистите на петтата селекција на најуспешни 40 македонци во дијаспората испод 40 годишна возраст. Со тоа признание, ОМД ги препознава талентот, успесите, потенцијалот и гордоста на своето македонско потекло меѓу 40 финалисти до 40 годишна возраст.

„Македонците се трудољубив народ и како таков оставаат траг таму каде што живеат, тој е единствениот начин да бидат препознаени за својата работа од страна на ОМД и од страна на општествата каде со својата работа допринесуваат“ истакна Арџи Белио, претставник на ОМД во Идијана и координатор на листата 40 под 40. „Вклучувајќи го и овогодинешното издание, ОМД има одликувано со признание вкупно 200 талентирани и исклучително докажани Македонци кои остваиле траг ширум светот, со целосна посветеност кон нивното македонско потекло.“

ОМД упатува честитки до сите финалисти чии имиња се најдоа на престижната листа 40 под 40!!!!

Блаже Аризанов
Сашо Битов
Звонко Блажевски
Јане Чосески
Андреј Дамчевски
Мајкл Дамески
Елена Дуновска
Сузана Датшер
Др. Александра Фортиер
Кристијан Илијевски
Кристина Ивановска
Киро Ивановски
Мишко Јосифов
Маријана Јосифовска
Александар Карапанчев
Максимилијан Казаков
Кристијан Корлевски
Ристо Котевски
Деана Козаров
Мади Крстевски
Кристина Лашковски
Алкесандра Милошевска
Никол Митаноска
Ози Митцон
Драгана Огненовска
Чеди Осман
Дивна Пешич Грозданов
Александар Поповски
Пеце Секуловски
Соња Секуловски
Никол Сервинис
Џошуа Шерман
Џосеф Спередон
Александра Србиновскa
Климент Стевоф
Даниел Стојановски
Иванчо Талевски
Славче Таневски
Адриана Трајковски
Др. Александар Велкоски

Повеќе за првите 10 финалисти: https://umdiaspora.org/2019/05/01/umd40under4020191st10/

Повеќе да вторите 10 финалисти: https://umdiaspora.org/2019/05/08/umd40under4020192nd10/

Повеќе за третите 10 финалисти: https://umdiaspora.org/2019/05/15/umd40under4020193rd10/

Повеќе за четвртите 10 финалисти: https://umdiaspora.org/2019/05/22/umd40under4020194th10/

Previous UMD Hosts Welcome Dinner with new U.S. Ambassador to Macedonia

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved