Македонија треба да се фокусира на спроведување на национален попис

20-ти октомври е Светскиот ден на статистиката. Изградена околу славењето на важната улога на статиката, темата на Обединетите нации оваа година е „Поврзување на светот со податоци на кои можеме да им веруваме“. Затоа што Обединетата македонска дијаспора (ОМД) го слави Светскиот ден на статистиката, таа исто така ја истакнува важноста од спроведувањето на попис во Македонија.

Национален попис на населението во Македонија е отсутен од 2002 година, дополнително продолжувајќи ја сушата од 18 години. Македонската влада треба да стави посилен фокус на повторното спроведување на националниот попис, особено со континуираниот пад на демографијата и прашањата на неточниот број на населението. Обидот за попис во 2011 година пропадна затоа што постоеше неизвесност за како да се спроведе округот и што треба и што не треба да биде вклучено. Навистина, оттогаш не е направен попис. Оттука е важно да се нагласи дека пописот не брои само број на население, туку исто така се користи за да се обезбедат неопходни придобивки на заедницата. Овие придобивки помагаат да се воздигнат заедниците затоа што пописот влијае на економските политики наменети за повторното искористување на работната сила, што е од клучно значење за решавање на масовната емиграција од Македонија, особено во однос на младите.

Денес, податоците користени во Македонија од пописот во 2002 година упатуваат на население од 2,1 милиони луѓе кои живеат во Македонија. Сепак, ова не е точен приказ на населението или неговата демографија, ниту помага во оцртувањето на јавните политики. Податоците и статистичките податоци се она што се претвора во развој на јавни политики, кои влијаат на образованието, здравствената заштита и реформата на инфраструктурата во секоја земја.

На 20-ти октомври, ОМД ја истакнува важноста на спроведување на македонски национален попис. Тековните неточни бројки во Македонија ја попречуваат способноста на земјата ефикасно да ги реши потребите на нацијата, и навистина и за нејзината дијаспора. Владата и спротивставените страни мора веднаш да се обединат за да ги дефинираат статистичките параметри во Македонија и, навистина, да се стави крај на продолжувањето на Националниот попис. Затоа што и Македонија се брои.

Previous Macedonia Needs to Center its Focus on Implementing a National Census

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved