ОМД ги поздравува и подржува активностите за ослободување на неправедно осудените за протестите од 27 Април 2017

ОМД ги поздравува и подржува активностите за ослободување на неправедно осудените за протестите од 27 Април 2017

Протестите кои доведоа до немилите настани во Собранието на Република Македонија од 27 Април 2017 имаат длабока политичка позадина која сега после четири години е недвосмислено јасна. Неоснованите обвиненија за тероризам и селективните помилувања кои ги следеа мотивирани од долна политичка агенда, се црна дамка врз владеењето на правото и се директен напад врз универзалните демократски и морални вредности. Правда…

UMD Expands; Appoints Boston and Miami Chairs

UMD Expands; Appoints Boston and Miami Chairs

The United Macedonian Diaspora (UMD) – the leading non-governmental, non-partisan, non-political educational advocacy organization promoting the interests of Macedonians and Macedonian communities worldwide – has announced the appointment of Anica Dimitrova and Valentina Talevska to the global UMD Chair Committee.   Anica Dimitrova was born in Stip, Macedonia, and graduated from Goce Delchev University in Macedonia with a finance degree. She…

ОМД жали за смртта на конгресменот Алси Хејстингс, пријател на Македонија

ОМД жали за смртта на конгресменот Алси Хејстингс, пријател на Македонија

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) е тажна поради веста за смртта на нашиот пријател, конгресменот Алси Хејстингс од Флорида, кој почина на 84-годишна возраст од рак на панкреасот. Конгресменот Хејстингс се истакна како адвокат, активист за граѓански права, а потоа и член на Конгресот. Служејќи 15 мандати, г-дин Хејстингс беше истакнат борец за човекови права и права на малцинствата, беше првиот…

UMD Saddened by Passing of Macedonia Caucus Founding Member Rep. Alcee Hastings

UMD Saddened by Passing of Macedonia Caucus Founding Member Rep. Alcee Hastings

The United Macedonian Diaspora (UMD) is saddened to learn the news of the passing of our friend Congressman Alcee Hastings of Florida, at age 84, from pancreatic cancer.  Congressman Hastings distinguished himself as an attorney, civil rights activist, and then a member of Congress. Serving 15 terms, Mr. Hastings was a champion for human rights and minorities – the first…

UMD Calls for Improved Access to Political Rights & Civil Liberties in Macedonia

UMD Calls for Improved Access to Political Rights & Civil Liberties in Macedonia

United Macedonian Diaspora (UMD) is disappointed at the findings of the 2021 Report, Freedom in the World, from advocacy group Freedom House, especially in the context of Macedonia. The Report rates peoples’ access to political rights and civil liberties around the world. It concludes that overall global trends for these individual freedoms are in their 15th year of decline.  Macedonia is classified…

ОМД повикува на подобрен пристап до политичките права и граѓанските слободи во Македонија

ОМД повикува на подобрен пристап до политичките права и граѓанските слободи во Македонија

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) е разочарана од наодите на Извештајот од 2021 година – „Слобода во светот“, од невладината организација Фридом хаус, особено во контекст на Македонија. Извештајот го оценува пристапот на луѓето до политичките права и граѓанските слободи ширум светот. Заклучокот е дека вкупните глобални трендови за овие индивидуални слободи веќе 15 години се во опаѓање. Македонија е класифицирана…

78 Years Since Deportation of Macedonia’s Jewish Community by Bulgarian Army

78 Years Since Deportation of Macedonia’s Jewish Community by Bulgarian Army

March 11th, 2021 marks 78 years since the deportation of 98% of Macedonia’s Jews to a Nazi extermination camp. The Bulgarian pro-Nazi army forcibly evicted 7,144 Jews from their homes in Skopje, Bitola, and Shtip in 1943 and sent them to the Tobacco Factory transit camp in Skopje, from where they were dispatched to Treblinka. There were no survivors. This…

78 Години од депортацијата на еврејската заедница во Македонија

78 Години од депортацијата на еврејската заедница во Македонија

На 11 март 2021 година се одбележуваат 78 години од депортацијата на 98% од Евреите од Македонија во нацистички логор за истребување. Бугарската нацистичка армија насилно исфрли 7.144 Евреи од нивните домови во Скопје, Битола и Штип во 1943 година и ги испрати во транзитниот камп во Тутунскиот комбинат во Скопје, од каде што беа испратени во Треблинка. Ниту еден…

Соопштение на ОМД за Пописот на Населението во Македонија

Соопштение на ОМД за Пописот на Населението во Македонија

На 1 Март, Државниот Завод за Статистика (ДЗС) на Македонија ги започна активностите поврзани со Пописот на Населението во Македонија 2021. За прв пат, пописот ќе собира само-пријавени податоци за македонски граѓани со постојан престој во странство. Македонија нема направено попис речиси 20 години наназад поради политичките махинации на неколку владини коалиции. Како организација која ја подигна свеста на Македонците…

UMD Statement on the 2021 Macedonian National Census

UMD Statement on the 2021 Macedonian National Census

On March 1, the Macedonian State Statistical Office (SSO) began its activities for the Macedonian National Census of 2021. For the first time, the census will gather self-reported information about Macedonian citizens who reside abroad. Macedonia has not conducted a census in nearly 20 years due to the political machinations of various governmental coalitions. As an organization that has brought…

UMD Calls for Comprehensive Macedonian COVID-19 Strategy

UMD Calls for Comprehensive Macedonian COVID-19 Strategy

The United Macedonian Diaspora (UMD) expresses its genuine concern about the delay in the procurement of COVID-19 vaccines for Macedonia. The country is yet to formally secure a single dose of COVID-19 vaccine for its population of over 2.1 million people. Macedonia is hoping to receive 840,000 vaccine doses this month under a scheme led by the World Health Organization…

ОМД бара сеопфатна македонска стратегија за КОВИД-19

ОМД бара сеопфатна македонска стратегија за КОВИД-19

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) ја изразува својата вистинска загриженост за доцнењето во набавката на вакцините КОВИД-19 за Македонија. Земјата допрва треба официјално да ја обезбеди првата доза вакцина КОВИД-19 за нејзиното население од над 2,1 милиони луѓе. Македонија се надева дека ќе добие 840 000 дози на вакцини овој месец според шемата предводена од Светската здравствена организација за помош на…