Цели и Мисија

Мисија

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) е врвна меѓународна, невладина организација чија главна цел се интересите и потребите на луѓето со македонско потекло и македонските заедници ширум светот.

Примарната цел на на ОМД е да го обедини македонскиот народ и нивните интереси. Активностите на ОМД се фокусирани кон промоција на нашето македонско историско, духовно и културно наследство, како и промоција на македонската традиција во рамката на различни едукативни и добротворни програми.

Организацијата беше основана во 2004 година и е со седиште во Вашингтон во Соединетите Американски Држави. ОМД има мноштво претставници во: Австралија, Австрија, Канада, Франција, Германија, Грција, Русија, Обединетото Кралство и неколку претсавништва во САД.

Цели на организацијата:

 • Заштита на правата на Македонците ширум светот
 • Зајакнување на единството на македонската дијаспора
 • Делување во полза на македонските заедници пред владини и меѓународни тела
 • Соработување со меѓународната заедница за заштита на универзалните принципи на мир, слобода, самоопределување и правда
 • Зачувување и промоција на македонската култура.

Дејствување:

 • Поддршка за Република Македонија во спорот со името
 • Залагање за македонските прашања преку образовни и добротворни напори како и социјални и културни настани
 • Одбрана на македонскиот етнички и национален идентитет на меѓународно ниво
 • Поддршка за човековите права на Македонците во Албанија, Бугарија, Грција, Косово, и Србија.
 • Подобрување на билатералните односи помеѓу Македонија и Австралија, Канада, Кина, земјите-членки на Европската унија, Русија, Соединетите Американски Држави, и други.
 • Потпомагање на македонските напори за членство во меѓународни тела како што се Европската унија и НАТО.

Обединетата македонска дијаспора смета дека успехот и добросостојбата на македонските заедници ширум светот е од извонредна важност за успехот и добросостојбата на Република Македонија.

 

Previous Southeast Europe Coalition Asks President Obama To Keep NATO Door Open

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved