UMD Attends POINT Conference in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

UMD Macedonia Director Veronika Tomova joined over 200 participants to discuss accountability, transparency, technology and activism at the POINT Conference on Political Accountability and New Technologies in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on May 17-19, 2018.

As a platform for exchange of opinions and good practices, an incubator for new ideas, projects and strategies, as well as a place where potentially partners for projects or coalitions can meet, the POINT Conference was an excellent opportunity to voice UMD’s stance for greater accountability by Macedonian institutions, as well as expressing UMD’s mission in acting as a monitoring developments and advocating mechanism in Macedonia, with purpose to keep the Macedonian policymakers in check for their actions.

Over the course of three days, the POINT Conference included a series of lectures, speeches, multimedia presentations, panel discussions, workshops, skype conferences and research projections, all with the participation of local, regional and global civil society activists, media and tech experts, developers, bloggers, and representatives of institutions and the business sector, cooperating in a collective end to create a regional network urging greater political accountability in the South Eastern European countries.

ОМД со учество на Конференцијата Поинт во Сараево, Босна и Херцеговина.

Директорот на ОМД за Македонија – Вероника Томова, во друштво на 200 активисти за поголема политичка отчетност, транспарентност и напредни технологии, присуствуваше на конференцијата ПОИНТ во Сараево, Босна и Херцеговина, од 17-19 Мај 2018 година.

Како платфрома за размена на ставови и практики од регионот, инкубатор за развој на нови идеи, проекти и стратегии, како и место каде потенцијалните партнери на проекти и програми остваруваат соработка, конференцијата ПОИНТ послужи како одлична можност да се произнесат залагањата на ОМД за поглема отчетност на македонските институции, како и да се произнесе улогата на ОМД во активно мониторирање и анализирање на политиките во Македонија, со цел да се зголеми отчетноста на македонските политичари.

Во време траење од три дена, конференцијата ПОИНТ вклучи серија од предавачи, говорници, мултимедиални презентации, панел дискусии, работилници и истражувачки проекции, со вклученост од локалните, регионалните и глобалните активисти од граѓанскиот и информатичкиот сектор, медиумите, институциите и бизнис заедницата, како би се креирала регионална мрежа која активно ќе се залага за поголема политичка отчетност во земјите од Југоисточна Европа.

Previous ОМД: “Четвртиот Илинден” ќе биде денот кога Македонија ќе се повлече од т. н. преговори за името

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved