Документација: Бугарска Окупација на Македонија за време на Втората Светска Војна

ОМД неодамна дојде до овие историски документи, кои сакавме да ги споделиме со јавноста.

Кралството Бугарија доби окупациски права од нацистичка Германија (Третиот Рајх) на Македонија и Тракија. Последователните бугарски влади тврдат дека тие не ја окупирале Македонија, туку биле пречекани со раширени раце од македонското население.

Над 25.000 Македонци беа убиени за време на нацистичката бугарска фашистичка окупација на Македонија помеѓу 1941 и 1944 година, вклучително и 7.144 македонски Евреи, кои беа депортирани во бугарските возови до смрт во Треблинка, Полска.

Подолу се четири слики и англискиот превод под сликите направени од волонтери на ОМД кои течно зборуваат англиски, бугарски, германски и/или македонски јазик.

Записник

Германската амбасада има итна потреба од заверена копија од договорот од 24/27 април извршен помеѓу господинот министер ѕа надворешни работи и пратеникот (дипломатот) Клодиус во врска со поранешните југословенски области, заради службена употреба

Софија, 7 август 1941

1. Во завземените делови на поранешните југословенски земји од страна на Бугарија, Германија може непречено да ги присвои и пренесува сите индустриски суровини, пред се минерали. Ова не важи само да доделените концесии, туку и за претпријатија кои се освоени сега или подоцна. Германија може непречено да ги изнесува сите суровини од овие подрачја.

Во подрачјата кои припаѓаат на конечно владеење од Бугарија, бугарската држава ќе ги фаворизира германските интереси. Бугарската влада се изјаснува како согласна дека освоените пронајдоци на хромерц (хром кристали?* од територии западно, северно и североисточно од Скопје ќе и бидат предадени во германски посед.

2. Во завземените делови на поранешните југословенски земји од страна на германските трупи, кои ќе бидат превземени од бугарски трупи, сите конфискации ќе и припаднат на Германија. Трошоците за сите воени објекти кои се наоѓаат во подрачјата на поранешната југословенска област окупирана од бугарите, ќе бидат покриени од Бугарија.

Бугарија ги сноси трошоците кои се настанати при присуството на германски трупи во подрачјата на бившата југословенска област окупирана од Бугарија и преку доделување на кредити од банки од Третиот рајх….(не е довршено)

…се покриени. Истото важи за трошоците кои во иднина ќе настанат во истата област. Бугарската Национална Банка ќе и ги отстапи сите сметки од територијата освоена од Бугарија на главната дирекција на банката на Третиот рајх без оштета.

… are covered. The same goes for future costs in the same area. The Bulgarian National Bank will transfer all accounts from the territory occupied by Bulgaria to the head office of the Third Reich Bank without compensation.

4. Во окупиранте подрачја од Бугарија имотот на непријателот е под германска контрола. Ова не важи за имотот на државјаните на поранешните југословенси држави.

5. Бугарската влада се согласува, дека работниците од областите на поранешните југословенски простори окупирани од Бугарија кои се веќе на работа во Германија и натаму ќе продолжат непречено да работат во Германија. Ќе се грижи (Бугарската влада) за понатамошна регрутација на работници и нема да ја попречува.

6. Бугарија е одговорна пред Германија и нејзините граѓани при владеењето на доделените области од поранешните југословенски територии, поранешните југословенски држави и југословенската Национална банка.

 
Брзо.                                                        Приватно.
 
 
 
Министерство на Војната                           Тука – Командирот на петтата армија
Штаб на Војската                                                Копија: Тука  – Началникот третиот оддел
Бр.  1203                 Карта 1:200,000
22-ри Април 1941
Софија
 
 
1/ Шестата пешадиска дивизија од 23 април годинава во утрината да започне со својот фокус на окупацијата на Македонија, како што следува:
а/ Петнаесеттиот пешадиски полк да се транспортира преку железнички пружни линии, во согласност со транспортните возни редови, кои ќе се испраќаат посебно, оставајќи по една пешадиска група во Велес, Прилеп и Битола и ќе ја преземе безбедната охрана на железничката пружна линија –  Велес – Прилеп – Битола. Штабот на пешадијата – во Битола;
б/ Останатите дивизиски единици да одат пешки во две колони по патните правци: Радомир – Ќустендил – Крива Паланка – Куманово – Скопје и Радомир – Дупница – Горна Џумаја – Царево село – Штип – Велес, формирајќи еден пешадиски полк со артилерија во Скопје и Велес, а другите дивизиски единици – со дистрибуција од командантот на 5-та армија. Штабот на пешадијата – во градот Велес.
2/ За време на пешачкиот марш, на секоја трета транзиција да му се даде едноноќен одмор.
3/ За дневното движење на дивизијата да се донесе согласно со дадените наредби.
4/ Нарачките за набавка следат посебно.
 
ЗАПОВЕД. 
 
Апликација: карта со димензии 1:200.000 со применетата групација на шестата пешадиска дивизија и патиштата што следат.
 
 
Потпис: Х.Петков
 
Генерал-полковник началник на штабот на Армијата
 
Дел I 0.1
Previous Documentation: WWII Nazi Bulgarian Occupation of Macedonia

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved