Станете член на Обединетата Македонска Дијаспора и помогнете и на Македонија

Со зачленување во Обединетата македонска дијаспора, станувате дел од единствената  македонска организација која има глобален дофат. Со Вашето зачленување и овозможувате на ОМД да влијае врз клучните институции и индивидуалци кои ја креираат светската политика за прашањата кои се од интерес на Македонците во светот. Вашето годишен членство или донација исто така ќе служи за нашите добротворни програми во Македонија и во светот, вклучувајќи и средства за деца, за зачувување на македонскиот јазик, промоција на нашето богато македонско наследство, како и за унапредување на образованието на нашите идни лидери.

Само со Вашата подршка ОМД може да продолжи  со својата работа и мисија посветена за помагање на Македонците ширум светот и за зачувување на нашето културно богаство.

Секое членство важи за една година, и мора да биде обновено до 31 декември. 

Зачленете се! За сите во САД, Австралија и Европа, Ве молиме кликнете ОВДЕ. За сите во Канада, Ве молиме кликнете ОВДЕ  и внесете Обединета македонска дијаспора.

Ако сте веќе член, Ви благодараме за Вашата поддршка и се надеваме дека ќе го обновите Вашето членство со кликнување ТУКА. (За сите жители на Канада, Ве молиме кликнете ТУКА и внесете Обединета македонска дијаспора).

СТУДЕНТИ – генерација “М” – $25

Кратки податоци:

Ова членство има за цел да го поттикне единството и учеството на македонските студенти на возраст до 25 години;
Ги поврзува младинските организирани од целиот свет да формираат пријателства и да се поврзат за да истражуваат и да учествуват во прашањата поврзани со нивното наследство, идентитет, кариера  или други теми од интерес;
Можност да аплицираат стипендиите на ОМД.

Придобивки:

Онлајн претплата на списанието Гласот на ОМД и  билтенот на ОМД;
Попусти за настаните на ОМД  како и можности за стекнување на контакти;
Покана за годишната глобална конференција на ОМД и  гала вечерата.

Индивидуално членство  – $50 +

Попусти и покани за регионални настани и можности за стекнување на контакти;
Онлајн претплата на списанието Гласот на ОМД и  билтенот на ОМД;
Покана за годишната глобална конференција на ОМД и  гала вечерата.

СЕМЕЈНО членство – $ 25 +

Ги вклучува сите бенефиции од индивидуалното членство плус:
Членство се однесува на брачниот другар и на децата до 16 години.

ПОДДРЖУВАЧ  членство – $250 +

Ги вклучува сите бенефиции од индивидуалното членство плус:
Покани за приватните настани на ОМД ;
Попусти и покани до сите на национални и меѓународни настани, како и можности стекнување на контакти.

МАКЕДОНСКИ ПРИДРУЖНИЦИ – $1000 +

Кратки податоци:

Целта на оваа програма е се привлечат 300 поддржувачи од целиот свет, кои ќе донираат 

$ 1.000 (или повеќе) годишно во период од три години (или 84 $ месечно);
Средства ќе бидат наменети кон работата на ОМД за да се обезбеди континуирано влијание на глобално ниво и продолжување на борбата за македонската правда и зачувување на нашето културно наследство;
Советодавниот одбор на ОМД создаде поткомитетот кој ќе обезбеди надзор и одговорно трошење на овие средства.

Придобивки:

Гордост да се биде дел од оваа престижна програма;
Членство во ОМД;
Поврзаност со глобалните лидери од сферата на политиката, бизнисот, дипломатскиот кор за време на приватни настани;
Покани да присуствува на приватните настани на ОМД;
Претплата за списанието Гласот на ОМД.

Добротворно  членство – $5000 +

Ги вклучува сите бенефиции на македонските придружници плус:

Поврзаност со глобалните лидери од сферата на политиката, бизнисот, дипломатскиот кор за време на приватни настани;
Попусти и покани за годишната делегацијата на ОМД  во разни делови од светот, како и покана да учествувате во програмите за патување во Македонија.

КРУГ  НА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – $10.000 +

Ги вклучува придобивките од сите нивоа на членство плус:
Покани да учествувате во редовни конференциски повици и средби со раководството на ОМД, да разговарате за програмите на ОМД и активностите, како и да имате увид во најновите случувања повразани со македонската кауза.

Зачленете се! За сите во  САД, Австралија и Европа, Ве молиме кликнете ОВДЕ. За сите од Канада, Ве молиме кликнете ОВДЕ  и внесете Обединета македонска дијаспора.

ОМД е 501 (c) (3) непрофитна организација во САД и регистрирана како добротворна организација во Канада. Секоја Ваша донација е без данок.  Ве молиме консултирајте се со вашиот даночен советник за совет. Доколку сте канадски граѓанин и би сакале да донирате повеќе од 100 долари, Ве молиме испратете чек до “Обединетата македонска дијаспора” на следнава адреса (кликнете ОВДЕ за да добиете даночна сметка) или кликнете ТУКА и внесете Обединетата македонска дијаспора:

United Macedonian Diaspora
3555 St. Clair Avenue East
Toronto, ON, M1K 1L6
Canada

Ви благодариме за Вашето членство во Обединетата македонска дијаспора!

Previous Happy 8th Anniversary United Macedonian Diaspora!

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved