Светски Ден на Бегалците „Секоја Акција сè Брои“, ОМД ја Повикува Грција да ги Укине Законите од 1982 и 1985 Година

Светски Ден на Бегалците „Секоја Акција сè Брои“, ОМД ја Повикува Грција да ги Укине Законите од 1982 и 1985 Година

Темата на Обединетите Нации за Светскиот ден на бегалците 2020 година, „Секоја акција сè брои“, ја зајакнува потребата за сочувство и инклузивност. Додека ја одбележуваме 76-годишнината од маките и масовните изнесувања од Егејска Македонија (денешна северна Грција) на илјадници македонски деца наречени „Деца бегалци.“ „Жал ми е што морам да речам дека ова е уште едно поглавје од модерната и…