Достигнувања на ОМД во интерес на македонската кауза за 2020 година

Достигнувања на ОМД во интерес на македонската кауза за 2020 година

Теренски пристап на социјални медиуми: 67 виртуелни настани, собири, тривијални ноќи, видео пораки кои што собраа 407 000 прегледи до денес Добротворни донации: Кампањата на ОМД Генерација М, Заедно од дома, донираше 50 000 американски долари за нова Пулмонална клиника во Скопје за борба против КОВИД-19. Уште 50 000 американски долари ќе бидат донирани за медицинска опрема во регионалните клиники…

UMD welcomes press increase

The United Macedonian Diaspora has welcomed increased news coverage of the name change debacle. Broader coverage has been achieved of the plight of ethnic Macedonians in Greece and Bulgaria whose governments deny their existence. A column by UMD’s Alastair Stewart was published in The Times. It draws on parallels between a maybe independent Scotland and Macedonia’s tragic experience on the…

Македонецот Гоце Пероски избран за Претседател на Советот за интеграции на Дизелдорф

Македонецот Гоце Пероски избран за Претседател на Советот за интеграции на Дизелдорф

На 2. Декември 2020 год. се оддржа конститутивната седница на Советот за интеграции на главниот град на федералната држава Северна Рајна Вестфалија, Дизелдорф, која има 18 милиони жители. Советот на интеграции се состои од 19 членови, од кои што 10 члена се бираат непосредно на избори од страна на граѓаните со мигрантско потекло, а девет члена доаѓаат од Советот на…

UMD’s 2020 Accomplishments for the Macedonian Cause

UMD’s 2020 Accomplishments for the Macedonian Cause

Social Media Outreach: – 67 Virtual Events, Gatherings, Trivia Nights, Video Messages Garnered 407,000 Views to Date   Charitable Efforts: – UMD Generation M’s Together from Home Campaign Donated $50,000 for the Creation of a new Pulmonary Clinic in Skopje to Combat COVID-19.  – Another $50,000 will be donated for medical equipment in regional clinics in the near future.  …

ОМД повикува на акција, а не зборови на Денот на човековите права

ОМД повикува на акција, а не зборови на Денот на човековите права

Обединетата македонска дијаспора ги повикаа глобалните влади да го признаат правото на самоопределување на сите Македонци. Коментарите доаѓаат откако владата на Бугарија ги блокирашепристапните преговори за членство на Македонија во Европската унија. ОМД постојано ги повикува владите ширум светот да ги почитуваат основните човекови права на Македонците за да бидат третирани еднакво од соседите и од меѓународната заедница. Владите на…

UMD calls for action not words on Human Rights Day

UMD calls for action not words on Human Rights Day

The United Macedonian Diaspora has called on global governments to recognize the right to self-determination for all Macedonians. The comments come as the government of Bulgaria blocked Macedonian accession talks for European Union membership this week (8 December). UMD has consistently called on governments around the world to respect the basic human rights of Macedonians to be treated equally by…

Diaspora unites to tackle COVID-19

Diaspora unites to tackle COVID-19

Leaders in the United Macedonian Diaspora have convened in Skopje to discuss how best to support Macedonia fight back against COVID-19.    Representatives from Washington, D.C., Sydney and Strumica came together this fall for a series of meetings, emphasizing the vital connection between Macedonia and its diaspora.   UMD President, Meto Koloski; newly elected Board Member, Filip Despotoski; and Generation…

ОМД Генерација М Ги Бранат Правата на Македонските Малцинства во Балканот

ОМД Генерација М Ги Бранат Правата на Македонските Малцинства во Балканот

Младите лидери на Обединетата македонска дијаспора поднесоа официјален поднесок до Обединетите нации. Тимот повикува на радикална акција за справување со угнетувањето врз македонските малцинства, особено во Грција и Бугарија.   Извештајот на Обединетите нации, Елиминација на нетолеранцијата и дискриминацијата заснована врз религија или верување и постигнување на целта 16 за одржлив развој (SDG 16) упати повик за докажување во јуни 2020 година.…

UMD’s next-gen leaders defend minority rights in the Balkans

UMD’s next-gen leaders defend minority rights in the Balkans

Young leaders in the United Macedonian Diaspora have made a formal submission to the United Nations. The team is calling for radical action to tackle oppression of Macedonian ethnic minorities, notably in Greece and Bulgaria.    The U.N. report, Eliminating Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief and the Achievement of Sustainable Development Goal 16 (SDG 16) made a call for…

Marking Its 16th Anniversary, UMD Announces Six New Board Appointments

On the occasion of its 16th anniversary, the United Macedonian Diaspora (UMD) – the leading non-governmental, non-partisan, non-political educational advocacy organization promoting the interests of Macedonians and Macedonian communities worldwide – today announced the appointment of Ljupka Arsova, Argie N. Bellio, Filip Despotoski, Mishko Josifov, Mary Outow, and Vera Sekulovska to the global UMD Board of Directors. With these additional…

UMD Calls for a Cultural Shift in Bulgaria and Greece on Minority Issues

UMD Calls for a Cultural Shift in Bulgaria and Greece on Minority Issues

Video Submission for the UN Forum on Minority Issues 13th Session, Geneva, 19 and 20 November 2020   Organization: United Macedonian Diaspora (UMD) Presenter: Metodija A. Koloski, President   Item 4: Regulation of online hate speech: the role and responsibility of intergovernmental organizations, States, internet companies, and social media platforms   Thank you to the UN Special Rapporteur on minority…

Macedonian Soccer Team Make History by Advancing to the European Championships

Macedonian Soccer Team Make History by Advancing to the European Championships

The United Macedonian Diaspora (UMD) proudly congratulates the entire Macedonian national soccer team on their outstanding performance against Georgia. Macedonia won the match 1-0 in the UEFA Euro Qualifying round, positioning themselves to appear in Macedonia’s first-ever Euro Cup next summer June 11-July 11, 2021. Last night’s win is a very historic moment for Macedonia and for its 37-year-old captain…