ОМД, ПримеПоинт Партнери и ДПД Архангел Битола заедно организираа хуманитарна активност во Битола

ОМД, ПримеПоинт Партнери и ДПД Архангел Битола заедно организираа хуманитарна активност во Битола

На Домот за стари лица во Битола „СЈУ Рајдер“ беше донирана облека, која поради ограничувања на КОВИД-19 се изврши само до влезната врата од објектот за да не се загрозат животите на постарите граѓани. Втората донација која се состоеше од облека и помош за дом, беше наменета за семејството Митрески, кое неодамна го загуби својот дом во трагичен пожар. Исто…

On the Biden Executive Order and 3rd Anniversary of the “Prespa Agreement”

On the Biden Executive Order and 3rd Anniversary of the “Prespa Agreement”

June 17th marks the 3rd Anniversary of the signing of the “Prespa Agreement,” deemed by the preponderance of Macedonians throughout the world as having been forced on them in a flawed, if not fraudulent, manner. The United Macedonian Diaspora (UMD), as the leading voice of Macedonians abroad, reiterating its unequivocal opposition to the “Prespa Agreement,” will continue to refer to…

ОМД за извршната наредба на Бајден и 3-годишнината од Договорот од Преспа

ОМД за извршната наредба на Бајден и 3-годишнината од Договорот од Преспа

Денес, 17-ти јуни, се одбележува 3-годишнината од потпишувањето на Договорот од Преспа, договор кој огромното мнозинство на Македонци во целиот свет смета дека им е наметнат на противзаконски па дури и измамнички начин. Обединетата македонска дијаспора (ОМД), како водечки глас на Македонците во странство, повторувајќи го своето недвосмислено спротивставување на „Договорот од Преспа,“ ќе продолжи да ѝ се обраќа на…

На годишнината од масакрот во Ваташа, ОМД бара извинување од канцеларијата на бугарскиот цар Симеон Втори

На годишнината од масакрот во Ваташа, ОМД бара извинување од канцеларијата на бугарскиот цар Симеон Втори

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) побара извинување од канцеларијата на цар Симеон Втори кој го слави својот 84 роденден денес, последниот владетел Цар на Бугарија, бидејќи денес се одбележува годишнината од трагичниот масакр во Ваташа кога бугарската армија, која ја окупираше Македонија за време на Втората светска војна, уби 12 млади момчиња Македонци на возраст од 15-28 години од село Ваташа,…

EURO2020 Media/Press Reporting Guidelines re: Macedonian Football/Soccer Team

EURO2020 Media/Press Reporting Guidelines re: Macedonian Football/Soccer Team

The United Macedonian Diaspora (UMD), the leading voice of Macedonians abroad, has released the following media and press reporting guidelines for the EURO2020 on the Macedonian National Football/Soccer Team.   The Washington Post has referred to Macedonia’s debut as “The Cinderella story of this European Championship.”   Football/Soccer is the number 1 sport in Macedonia. Interest in the sport is…

UMD Opposes Greek Ministry Retraction of Macedonian Cultural Organization Registration

UMD Opposes Greek Ministry Retraction of Macedonian Cultural Organization Registration

The United Macedonian Diaspora (UMD) opposes the unceremonious retraction of the registration of the NPO Macedonian Movement for the Promotion of the Mother Tongue “Krste Misirkov” by the Greek Ministry of Culture and Sports (the Greek Ministry), just three days after granting the organization official registration. The purpose of the Krste Misirkov organization is to advance the Macedonian language and…

ОМД се спротивставува на грчкото министерство за повлекување на регистрацијата на македонската културна организација

ОМД се спротивставува на грчкото министерство за повлекување на регистрацијата на македонската културна организација

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) се противи на ненадејното повлекување на регистрацијата на Непрофитната Оргранизација Македонско движење за унапредување на мајчиниот јазик „Крсте Мисирков“ од страна на грчкото Министерство за култура и спорт (понатаму во текстот „Грчко министерство“), само три дена по доделувањето официјална регистрација на организацијата. Целта на организацијата Крсте Мисирков е да ги унапреди македонскиот јазик и култура во…

Η UMD αντιτίθεται στην κατάργηση της εγγραφής Μακεδονικού Πολιτιστικού Φορέα από ελληνικό Υπουργείο

Η UMD αντιτίθεται στην κατάργηση της εγγραφής Μακεδονικού Πολιτιστικού Φορέα από ελληνικό Υπουργείο

Η Ενωμένη Μακεδονική Διασπορά (UMD) αντιτίθεται στην βιαστική ανάκληση της εγγραφής της ΑΜΚΕ Μακεδονική Κίνηση για την Προώθηση της Μητρικής Γλώσσας «Κρστε Μισιρκοβ» από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (το ελληνικό Υπουργείο), μόλις τρεις ημέρες μετά την χορήγηση της επίσημης εγγραφής. Ο σκοπός της οργάνωσης Κρστε Μισιρκοβ είναι να προωθήσει την μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό στην περιοχή…

20th Anniversary of the Vejce Massacre Terrorist Attack in Macedonia

20th Anniversary of the Vejce Massacre Terrorist Attack in Macedonia

Today marks 20 years since the Vejce Massacre – a terrorist attack in 2001 upon Macedonian armed forces, in which eight Macedonia soldiers were ambushed, tortured, and then burned alive by Albanian separatists. According to a 2001 article in the Guardian newspaper “the guerrillas had gone out of their way to disfigure the corpses.” The perpetrators were never tried and…