UMD Celebrates October 11th – ОМД го одбележува 11ти Октомври

UMD Celebrates October 11th – ОМД го одбележува 11ти Октомври

The United Macedonian Diaspora (UMD) celebrates the 11th of October, the day when the #Macedonian uprising against fascism began. The uprising was a historic moment for the #Macedonian people and the long struggle for liberation of #Macedonia. Undeterred by #Bulgarian occupation and fascist support in the region, Macedonians began a vigorous fight for freedom and liberty.

UMD is proud to mark this historic day, and hopes to contribute to the preservation of the values espoused by our Macedonian ancestors.

Happy October 11th and for many years to come.

ОМД го одбележува 11ти Октомври

Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД) им го честита денот на народното востание на македонскиот народ на сите македонци во #Македонија и во дијаспората. На 11ти октомври 1941 храбрите македонски борци за слобода ја започнаа борбата за независност и ослободување на Македонија од странските окупатори. И покрај фактот што Македонија беше под бугарско-фашистичка окупација, храбрите македонски патриоти доследно се бореа за остварување на стремежот за слободна и независна Македонија.

На овој ден беа зацврстени темелите врз кои се потпира македонската државност, и на сите нас ни претставува гордост да го одбележиме овој голем празник.

Нека ни е честит празникот, и нека е за многу години.