ПОПИСОТ Е ЧЕСТ

Автор: Александар Поповски, член на ОМД од Флорида

Модерната идеја за регуларен попис на населението (латински/англиски census) се заснова на традицијата на античкиот, републикански Рим. Во тоа време, пописот се вршел на секои пет години. Двајцата главни попишувачи (census takers) биле гласани на непосредни избори. Само најугледните граѓани на Рим можеле да се кандидираат за оваа позиција, најчесто резервирана за личности кои веќе служеле како конзули, т.е. водачи на Републиката. Да се биде попишувач се сметало како врв на достигнувањата во јавниот живот и највисока чест за поединецот.

Честа се однесувала и на тие кои се попишувале. Луѓето кои биле слободни, имале имот, поседувале добар карактер, и имале правна основа (од раѓање, посвојување, или друга одредба), можеле да се пријават за впишување во регистарот на граѓани. Само граѓаните на Рим ги уживале сите права и привилегии на Републиката – правoто на гласање, правото да се биде дел од политичкиот живот (cursus honorum), привилегијата за конкурирање на државни тендери и многу други. Изреката civis romanus sum (јас сум римски граѓанин), била користена како израз на гордост заради припадноста кон римската држава.

И во денешно време пописот е и треба да биде чест за секој поединец. Со запишувањето во листата на резидентно население, поединецот и кажува на државата дека постои, дека државата треба да се грижи за него и за неговото семејство. Во една смисла, запишувањето е неопходно и е извор на било какви права – како може некој да бара добра од државата ако не е на листата на нејзини жители? За поединецот, запишувањето значи дека тој ја чувствува државата како дом и е горд да биде дел од листата на нејзини жители.

Драги Македонци, сфатете го овој попис како израз на љубов спрема себе си и најблиските и одлучете да бидете дел од него. Да се биде Македонец е голема чест и уште поголема одговорност. Искористете ја можноста да ја зголемите личната и семејната чест со тоа што ќе го додадете вашето име кон листата на жители.

Any opinions or views expressed in articles or other pieces appearing in UMD Voice are those of the author alone and are not necessarily those of the United Macedonian Diaspora and its young leaders’ program Generation M; the appearance of any such opinions or views in UMD Voice is not and should not be considered to be an endorsement by or approval of the same by UMD and Generation M.

Previous Macedonia’s Had a Thorny Path These Past 30 Years

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved