ОБРАЗВАНИЕ/ЗАСТАПУВАЊЕ

Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици

Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот словенски јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како грчкиот или латинскиот.

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот словенски јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како грчкиот или латинскиот.