ОМД Делегација во посета на Белгија и Македонија – 09-27 Февруари 2013