Ајвар 5К донација во домот за деца без родители „11 Октомври“ – 21 Декември 2012